X
מערכת לניהול ברזי כיבוי

מערכת RedCap System היא מערכת חדשנית וראשונה מסוגה בעולם לניהול ושליטה מלאים של ברזי כיבוי אש (הידראנטים).
חברת ארד ארט דיספליי בע"מ רשמה פטנט עולמי על המערכת, אשר נותנת מענה מיטבי בשוק צומח של מיגון ותפעול ברזי כבוי האש, תוך שימוש בטכנולוגיות מתקדמות להשגת יעילות מקסימלית ולהגנה על תשתיות מים.

מערכת RedCap System מונעת ונדליזם, פגיעה וזיהום (מתוכננים או כתוצאה מתאונה) במקורות מים ומהווה את המענה המיטבי והיחיד לגניבה של מיליוני קוב מים מידי חודש. המערכת מתריעה על גנבות ומאפשרת גביה מהמשתמש שימוש חוקי בהידראנטים, זאת מבלי לפגוע כלל במוכנות וביעילות של אמצעי כיבוי האש.

מערכת RedCap System משדרגת את יעילות, מוכנות ותפקוד ברזי הכיבוי, מבצעת בילינג למשתמשים מורשים כגון קבלני בניין וגינון ובכך מבטיחה החזר השקעה מהיר.

יחידות הקצה מנוהלות ע"י מערכת שליטה ובקרה מרחוק ובמקביל ניתנות לשליטה נקודתית באמצעות מפתח אלקטרוני בעל זיהוי חד ערכי המאפשר פתיחה מקומית של הכבוי בכל רגע נתון ומעניק נגישות אמינה קלה ומהירה לכוחות הכיבוי בעת חרום.

מערכת RedCap System, ספינת הדגל של חברת ארד ארט דיספליי, מוגנת על ידי פטנט ברחבי העולם. המערכת הייחודית היא הפתרון הטוב ביותר הקיים כיום לשליטה ולבקרה על בברזי כיבוי ומהווה חלק מהתקדמות והתפתחות האורבאנית לניהול העיר החכמה.


RedCap System - Realizing Ideas 2014